+36 36 431 008 szetaeger@szetaeger.hu

Rólunk

A Szegényeket Támogató Alap Egri Alapítványa 1989-ben jött létre azzal a céllal, hogy támogatást, segítséget nyújtson a szegénységben, kirekesztettségben élő családoknak. Nevünkben, céljainkban és tevékenységeinkben tudatosan vállaljuk az 1979-ben informálisan, illegálisan létrejött Szegényeket Támogató Alap (SZETA) értékeit. Az alapító okiratban megfogalmazott célok és eszközök mára jelentősen kibővültek, összetettebbek lettek, hiszen az akkori társadalmi problémák az azóta eltelt több, mint 30 év során nem szűntek meg, sőt erősödtek, mélyültek.

Fő értékeink és céljaink a társadalmi egyenlőség, vagyis a társadalmi különbségek csökkentése, a szabadság, a kényszerektől mentes élet lehetősége, a szolidaritás, az egymás iránti kölcsönös felelősség, az igazságosság, vagyis a közjavak méltányos elosztása, a piac által létrehozott hátrányok kompenzálása.

30 év áll mögöttünk. Hittünk és hiszünk abban, hogy a szegénységben, mélyszegénységben élők élete, sorsa megváltozhat, ha külső segítséget, erőforrásokat kapnak. Az elmúlt évtizedekben alapítványunk igyekezett mindent megtenni azért, hogy ezek a források – pénz, tudás, információ, kapcsolatok – állampolgári aktivitás által eljussanak a szegény településekre, a szegénységben élő családokhoz, a fiatalokhoz és a gyerekekhez.

1997-1998-ban pályázati forrásokból és támogatóink segítségével felépítettük közösségi házunkat a felnémeti cigánytelep, a Béke-telep mellett, közel azokhoz az emberekhez, akiknek segíteni szeretnénk, akik számára szolgáltatásainkat elérhetővé tesszük.

Évek óta mindennapos tevékenységünk a telepen élő gyerekek korai képességgondozása, tanulásuk segítése, iskolai előmenetelük támogatása, szabadidős-kulturális programjaik szervezése. Emellett segítséget nyújtunk és eszközöket biztosítunk a szülők, a családok ügyes-bajos dolgainak elintézéséhez, közösségi programokat szervezünk, mosógép és fürdőszoba használatot biztosítunk, és 1990 óta minden nyáron táborozunk.

„Menjünk együtt! Felnémeti tanulói hálózat” nevű tanodai programunk 2013 óta működik. A tanoda keretei között nemcsak az iskolai lemorzsolódást és a bűncselekménybe sodródást előzzük meg, hanem a telepi körülmények között élő gyerekek szakma- és érettségi szerzését is segítjük, motiváljuk.

EU-s támogatásból megvalósított projektjeink keretében Sirokban, Bükkszentmártonban, Hevesaranyoson, Szajlán, Terpesen, Egerbaktán, Szúcson szerezhettek szakképzettséget a munkanélküliek. Cselekvésre, öngondoskodásra és civil szerveződésre biztattuk az ottélőket. Három községben, Szomolyán, Sirokban, Sályban telepfelszámolási programokat valósítottunk meg, amelyek eredményeként sokan jutottak új otthonhoz, jobb életkörülményekhez, befejezett általános iskolai végzettséghez, szakmához.

2004-2006 között kiharcoltuk, hogy a Béke utca végén is épüljenek ki a közművek, víz- és szennyvíz, gázszolgáltatás, aszfaltozott járda és út.

Alapítványunk 1998 és 2012 között a gyermekvédelmi törvény alapján, ellátási szerződésben Eger várossal, majd az Egri kistérséggel, gyermekek átmeneti otthonát működtetett, amely a családjukból krízishelyzet miatt kikerülő gyerekeket és fiatalokat fogadta.

Kuratórium

Báder József
Dr. Farkas Zsuzsanna (elnök)
Gócza Attila
Dr. Szalóczi Géza

Alapító okirat

Felügyelő bizottság

Lámorné Sásdi Adél
Mogyorósi Zsolt
Weil Zoltán Iván (elnök)

 

„Amikor 35 évvel ezelőtt, 1979-ben, Solt Ottilia megalapította a Szegényeket Támogató Alapot, a SZETÁT, ez épp a szegénység tabusítása és elhazudása elleni cselekvő tiltakozás volt. (…) 1985-től nőttek a repedések, hogy aztán az 1989 utáni években az egész rendszer összeomoljon. A most 25 éves Egri SZETA ennek a kornak a szülötte. Létrehozásához talán nem kellett annyi politikai bátorság, mint 10 évvel korábban, bár újabban már beleütközött a szegényeket segítő civil szabadság korlátaiba. Ám a „kis” SZETA létjogosultsága, társadalmi szükségessége nagyobb volt, mint valaha, és azóta is folyamatosan nő. (…) Mára a szegénygyűlölet dominálja az alákódolt cigánygyűlölettel, keményedő büntető politikával. A tagadás és elhazudás új formái jöttek létre. Az egri SZETA helyi Dávidként küzd mindez ellen az ország politikai Góliátjával. Sikerrel. Ment gyereket és családot, közösséget épít, reményt ad, erősíti a szegényeknél méltóságuk és jogaik tudatát. Solt Otti is büszke lenne rájuk” (Ferge Zsuzsa, 2014).