Észak-Magyarországi Settlement Hálózat


  


Célok és megfontolások

A pályázat benyújtásakor tíz olyan helyi, nagyrészt hátrányos helyzetű kistelepülésen működő egyesülettel dolgoztunk (és dolgozunk azóta is) együtt, amelyek korábbi, egymásra épülő fejlesztéseink során jöttek létre, vagy kezdtek megerősödni, aktivizálódni a mezőkövesdi, az egri, a pétervásárai és a bélapátfalvai kistérségek (járások) területén: Szomolyai Magyar Roma Egyesület, Béke-telep Rehabilitációjáért Egyesület, Egerbaktai Kaptár Egyesület, Bükkszentmártoni Falu(sz)építők Egyesülete, Laskó-forrás Egyesület, Siroki Roma Magyar Egyesület, Tarnagyöngye Egyesület, Szúcs Községért Egyesület, a terpesi Apró Falvak Egyesület és a sályi Lator Vára Egyesület. A szervezetek, amelyekkel a projekt keretében együttműködési megállapodásokat kötöttünk, különbözőek, de céljaik egy része hasonló: településük, illetve közösségük lehetőségeit keresve, a szegénységben élők, különösen a romák helyzetét igyekeznek javítani, vagy akár csak elviselhetőbbé tenni.  

Célunk összetett volt: folytatni az észak-magyarországi kistelepüléseken, illetve cigánytelepeken (Szomolya, Sály, Eger - Béke-telep, Egerbakta, Bükkszentmárton, Hevesaranyos, Sirok, Szajla, Szúcs, Terpes) megkezdett közösség- és szervezetfejlesztési tevékenységeinket; biztosítani - egy korábbi projekt keretében létrehozott - settlement-típusú közösségi házaink fenntartását, folyamatos működtetését; segíteni, támogatni a helyi civil szervezetek további erősödését. A korábban megkezdett folyamatok fenntartását, fejlesztését, újak elindítását, megalapozását, új helyszínek, közösségek bevonását, valamint saját szervezetünk szakmai fejlődését tűztük ki célul.  

Korábban megtapasztaltuk (az egri Béke-telep rehabilitációja és a szomolyai telepfelszámolás során), hogy a kirekesztett, nagyrészt roma közösségek (formális) szervezetei szakmai támogatással jelentős szerepet vállalhatnak az őket érintő helyi szintű integrációs programokban, beavatkozásokban. Szegénységben, mélyszegénységben élő emberek közösségeit szólítottuk meg, igyekeztünk különböző eszközökkel generálni és folyamatosan segíteni szerveződésüket, érdekképviseletüket. A projekt keretében minden bevont településen sikerült megtartani, ismét "lendületbe hozni", vagy létrehozni a civil szervezet és a helyi közösség számára bázisul szolgáló settlement-házakat, amelyek számos programot, szolgáltatást, eseményt biztosítottak (biztosítanak) nem csak a szegények, a cigányok, de a kistelepülések teljes lakossága számára. 

Megközelítésünk szerint a mélyszegénységben, többdimenziós kirekesztettségben élő emberek és közösségeik aktivizálása, megerősítése elsősorban helyi humánerőforrás-fejlesztés, a társadalmi és kulturális tőke átadása, bővítése. A beavatkozás során munkatársaink szakmai ismeretei, tapasztalatai szintén bővültek, hiszen minden új fejlesztés új ismeretek megszerzését, a meglévők szélesítését, aktualizálását teszi szükségessé. A komplex folyamat eredményeként kialakultak azok a "fejlesztési központok", amelyeken keresztül jóval több helyi lakost, főként szegénységben élő és/vagy roma embert tudtunk elérni, illetve - változó intenzitással, de - különböző tevékenységeinkbe bevonni. 


Főbb lépések

1. Saját tapasztalatok számba vétele;
2. Megkezdett szervezetek fejlesztési eredményeinek összegzése, elemzése;
3. Új szervezetek bevonása a fejlesztési folyamatba, új munkatársak kiválasztása;
4. Új settlement-házak kialakítása;
5. Módszertani anyagok készítése;
6. Megkezdett fejlesztések folytatása;
7. Új fejlesztések elindítása.A helyi civil szervezetekről 

Falu(sz)építők Bükkszentmártoni Egyesülete

"A tagság több összejövetel után szerveződött egyesületté. Szerettük volna, ha a tagok összetétele végzettségben reprezentálja a település lakosságát, és különböző korcsoportok képviselői is részt vesznek a kezdeményezésben. Minél színesebb egy egyesület tagsága, annál több ötlet, gondolat jön elő. (...) Eddig még minden rendezvénynek nagy sikere volt a lakosság körében is. A programjainkon újra összetalálkoznak az itt élők, ez erősíti a kapcsolatokat."

Szúcs Községért Egyesület 

"Az egyesület kora tavasszal alakult újjá, és a gyűlésen valóban sokan vettek részt, mind a két településrészről. Az emberek lassan kezdik érzékelni, mennyire fontos, hogy saját magunk próbáljunk a településünkért tenni valamit, külső segítség nagyon kevés akad. Sokan hallottak olyan pályázati lehetőségekről, amelyeket csak civil szervezetek vehetnek igénybe, és nagy segítséget jelenthetnek egy településnek. Ezért gondolták a résztvevők úgy, hogy szükség van az egyesületre."

Laskó-forrás Egyesület (Hevesaranyos)

 "A 2012-ben elindított civil kerekasztalok alkalmával sikerült feltárni azt, hogy a községben a közösségi tevékenységek iránt igen nagy az érdektelenség. Kiutat keresve ebből a helyzetből, eljutottunk a megoldáshoz. Ezt a megoldást egy új civil szervezet létrehozásában láttuk, ahol tiszta lappal egy új érát tudunk teremteni Hevesaranyos közösségi életében."

Egerbaktai Kaptár Egyesület

 "Az egyesület ötlete a civil kerekasztal megbeszélések alkalmával vetődött fel. A összejövetelek alkalmával elhangoztak különböző ötletek, az ötletekből pedig eljutottunk arra a döntésre, hogy ,,egyedül nem megy”, fogjunk össze, építsük, szépítsük, mozgassuk meg a falut. Ezen összefogás eredményeképpen alakult meg az Egerbaktai Kaptár Egyesület (EKE)." 

Tarnagyöngye Egyesület (Szajla)

"Az egyesület létrejöttét egy program előzte meg, amelyet helyi civil lakosokkal május elsején rendeztünk meg. Egy hét állt rendelkezésünkre, hogy megvalósítsuk a programot. Rengeteg adományt kaptunk, és a helyi lakosok is nagyon sokat segítettek, amit ezúton is nagyon köszönünk. Ezek után elgondolkodtunk, hogy nem szabad itt abbahagynunk, tennünk kell a falunkért, a lakosokért, fel kell lendítenünk a településünket. Úgy gondoltuk, egy civil szervezet megalapításával mindezt megtehetjük."

Siroki Magyar Roma Egyesület 

"Egy olyan közösségi programot szerveztünk, amivel a Romák Világnapját ünnepeltük meg. A rendezvényre április 6-án került sor, amikor is a délelőtti programok inkább ünnepélyes jellegűek voltak (színjátszó csoportok fellépései, néprajzi előadás, Berki Péter és zenekara). Délután játékos vetélkedőkön, kézműves foglalkozásokon vehettek részt az érdeklődők, és tradicionális cigány ételeket is lehetett kóstolni, amelyeket ott helyben főztek az egyesület tagjai és más önkéntes segítők."

Szomolyai Magyar Roma Egyesület

"Szervezetünk 2005-ben néhány helyi roma kezdeményezésére Szomolyai Romákért Egyesület néven alakult azzal a céllal, hogy javítsa a helyi cigány közösség életminőségét, mobilitási esélyeiket. Célunk többek között, hogy képviseljük a helyi cigányság érdekeit, közvetítsünk közöttük és a település vezetői és teljes lakossága között. Legfőbb motivációnkat az adja, hogy tagságunk többsége mélyszegénységben élő helyi roma, akik fontosnak tartják saját és közösségük helyzetének javítását, változások elindítását."

Berva-völgyi Egyesület (Eger)

"Közösségi házuk a társadalmi összefogás példája is, mert az eszközök, berendezések egy részét a lakók ajánlották fel. (...) az egyesület legfontosabb célja az, hogy minél több klub alakuljon, amely változatos programokkal várja a lakókat." (Forrás: eger.hu)

Béke-telep Rehabilitációjáért Egyesület (Eger) 

"Az egyesület Eger Felnémet városrészében végzi tevékenységét a Béke-telepen élő roma családok és gyermekeik életkörülményeinek javítása érdekében. Az egyesület célja a Béke-telepen élő roma lakosság társadalmi integrációjának elősegítése. Az egyesület aktívan részt vett a felnémeti városrészen található Béke-telep közművesítésében, infrastrukturális fejlesztésének folyamatában. Az egyesület a helyi cigányság érdekeit képviseli a gazdasági, kulturális és közélet területein."

Agriart Egyesület (Eger)

Faluszépítők Tarnaleleszi Egyesülete

Lator Vára Egyesület (Sály)

Apró Falvak Egyesülete (Terpes)Projektadatok

Projekt címe, száma: "Észak-Magyarországi Settlement Hálózat" - NCTA-2013-4174-M2

Megvalósító: Szegényeket Támogató Alap Egri Alapítványa

Együttműködő szervezetek: Falu(sz)építők Bükkszentmártoni Egyesülete, Szúcs Községért Egyesület, Laskó-forrás Egyesület, Egerbaktai Kaptár Egyesület, Tarnagyöngye Egyesület, Siroki Magyar Roma Egyesület, Szomolyai Magyar Roma Egyesület, Berva-völgyi Egyesület, Béke-telep Rehabilitációjáért Egyesület, Agriart Egyesület, Faluszépítők Tarnaleleszi Egyesülete, Lator Vára Egyesület, Apró Falvak Egyesülete

Projekt időtartama: 2013.10.01. - 2016.04.30.

A projekt összköltsége: 32 318 euró (kb. 40 millió Ft)

Az önerő összege: 8288 euró (kb. 4,4 millió Ft)

A projekt támogatója: Norvég Civil Támogatási AlapRomade logó

Kézműves termékek azoktól, akikkel dolgozunk. Vásárlásával őket és egyesületeiket támogatja.

tovább
Szeta vendégház logó

Szálláslehetőség 15 férőhelyes családi házban. Ha nálunk száll meg, hátrányos helyzetű gyerekek tanulását támogatja.

tovább
Szeta logó

Támogasson minket! Egyszeri vagy rendszeres, egyszerű bankkártyás támogatás. Köszönjük!

tovább
CKA logó EEA Norway logó EEA logó EMOP logó Hétfalu logó Svájci hozzájárulás logó