+36 36 431 008 szetaeger@szetaeger.hu

Projektjeink

Egyeztessük jogainkat! Párbeszéd kezdeményezése öt településen

Az Európai Unió alapvető jogi dokumentuma az Alapjogi Charta, amelynek hat fő területe a méltóság, a szabadságok, az egyenlőség, a szolidaritás, a polgárok jogai és az igazságosság. 2023 nyarán indult el az „Egyeztessük jogainkat! Párbeszéd kezdeményezése öt településen” című 14 hónapos programunk, amelynek fő célja, hogy a roma gyerekek, fiatalok és szüleik megismerjék az EU-s értékeket és jogokat, köztük az oktatáshoz való jogot, a kisebbségi jogokat, a gyerekjogokat. Célunk, hogy a fiatalok és a szülők felismerjék a különböző jogsértéseket, és megfelelő módon fel tudjanak lépni azokkal szemben. Öt helyszínen, egy Borsod-Abaúj-Zemplén és négy Heves megyei településen vizsgáljuk azokat az iskolai gyakorlatokat, amelyek elsősorban a hátrányos helyzetű, roma gyerekeket és szüleiket érintik kedvezőtlenül, de keressük a jó példákat is.

Bővebben >>

„Gyere velünk!” Felnémeti tanulói hálózat, 2018-2022

Négy alkalommal nyertünk támogatást ahhoz a programunkhoz, amely a telepi körülmények között élő kisgyerekek korai képesség- és készségfejlesztését célozza, elsősorban azért, hogy minél felkészültebben mehessenek iskolába. Minden hétköznap délután 3 és 6 óra között egyéni, kiscsoportos (2-3 fő) és csoportos (10-12) foglalkozásokat tartunk. A program keretében 65 0-8 éves gyereket érünk el, akik közül kb. 24 fő jár rendszeresen, legalább heti 2 alkalommal foglalkozásainkra. A kisebbeknél a különböző képességek fejlesztésére helyezzük a hangsúlyt azért, hogy az iskolakezdés kudarcait megelőzzük. A kisiskolásoknál a tananyag játékos megtanulására, az írás, olvasás, számolás gyakorlására fókuszálunk. A szülőkkel sokat beszélgetünk gyerekeikről a közös programok, kirándulások, mozi- és színházlátogatások, belvárosi séták során.

Bővebben >>

„Rossz időben, jó helyen”, 2019-2022

Kétszer szerepeltünk sikerrel a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács pályázatán gyermek-és ifjúságvédelem területen. Célunk volt, hogy a projektek segítségével elért mintegy 50-60 gyerek és fiatal tanulmányi eredménye, így későbbi továbbtanulási és munkavállalási esélyei javuljanak, és az, hogy ezt alternatívaként mutassuk fel az esetleges devianciákkal, bűnelkövetésekkel szemben, amelyek gyakoriak a szegregátumban. Mindennapos tanodai foglalkozásokat tartottunk általános és középiskolás gyerekek számára, folyamatos kapcsolatban álltunk az érintett osztályfőnökökkel, pedagógusokkal; alkotócsoportokat és szülői csoportot hoztunk létre, péntekenként klubfoglalkozásokat tartottunk. Nyáron tematikus táborokat szerveztünk, év közben pedig többször „kimozdultunk”, kirándultunk a gyerekekkel és a szülőkkel.

Bővebben >>

„Menjünk együtt” Felnémeti tanulói hálózat, 2019-2021

Két alkalommal nyertünk támogatást az Open Society Foundations pályázatán oktatás (Education Support Program), koragyerekkor (Early Childhood Program), illetve aktivizmus (Education Grassroots Activism) témakörben. Ennek segítségével folytatni tudtuk korábban megkezdett, 2013 és 2015 között a „svájci alap” támogatásából megvalósított ösztöndíjprogramunkat. A programok során az volt az elsődleges célunk, hogy 6-18, illetve 13-18 év közötti, elsősorban roma, telepi körülmények között élő gyerek, tanuló iskolai esélyeit javítsuk komplex eszközökkel. A gyerekek kis létszámú mentori csoportokban tanultak, dolgoztak, illetve havi ösztöndíjat kaptak. Fontos eleme volt a programoknak a kisgyerekes szülők csoportjának megszervezése és folyamatos működtetése. A teljes megvalósítást azonban nagymértékben akadályozta a Covid-19 járvány.

Bővebben >>

CKA

Közösségszervezés a Béke-telepen, 2017-2020

Alapítványunk ösztönzésére a Bék-telepen élők 2018 őszén ismét összefogtak, és megalakították a Béke-telep Akciócsoportot. A 6-8 fős csoportmag összegyűjtötte azokat a problémákat, amelyek leginkább foglalkoztatták az ott élő embereket: a lakókörnyezet gondozatlansága, a közterület elhanyagoltsága (a romos házak, az illegális szemétlerakás), a lakhatási szegénység.
Elsőként az önkormányzati képviselőt keresték meg, majd sorra járták a hivatalokat a helyzet javítása érdekében. Végül elérték, hogy egy életveszélyes házban élő család szociális bérlakásba költözhetett, az önkormányzat a telepre vezető életveszélyes lépcsőt kijavította, korláttal szerelte fel, a közterületen levágták a gazt, a lakók pedig összeszedték és elvitették az illegális szemét nagy részét. Programunkat a Civil Kollégium Alapítvány támogatta.

Bővebben >>

SAP

„Kifelé a digitális szakadékból”, 2015-2020

2015 és 2020 között ötször nyertünk támogatást a SAP Hungary és a Nemzeti Informatikai és Hírközlési Tanács „Digitális Esély” című pályázatán. A telepi körülmények között élő tanulók lemorzsolódásának megakadályozását, az általános iskola sikeres befejezésének segítését, a továbbtanulás ösztönzését célzó tevékenységeinket 2015-ben a SAP Hungary Kft. és Göncz Árpád Titkársága támogatta, majd 2016 és 2019 között még négyszer pályáztunk sikerrel a „Digitális Esély” kiíráson. A megvalósítás során a fő hangsúlyt a digitális ismeretek megszerzésére fordítottuk, miközben élmény-pedagógiai eszközökkel igyekeztünk csökkenteni a tanulók kirekesztettségét és erősíteni szociális kompetenciáikat. A gyerekek, fiatalok mentori csoportokban, mentorok irányításával tanultak, és részt vettek különböző foglalkozásokon és számos külső programon.

Bővebben >>

NORWAY GRANTS

„Együtt, közöset.” Interkulturális kapcsolatépítés hat kistelepülésen, 2016-2017

A Szomolyai Magyar Roma Egyesülettel közösen valósítottuk meg egyéves projektünket, amelynek keretében hátrányos helyzetű kistelepüléseken, a Heves megyei Bükkszentmártonban, Egerbaktán, Hevesaranyoson, Sirokban, Szajlán és a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Szomolyán, az ottani civil szervezetekkel közösen 10-15 fős alkotócsoportokat szerveztünk. Az volt az elgondolásunk, hogy a helyi egyesületek – hagyományaikra és ötleteikre építve – saját településükön szervezzenek meg és koordináljanak egy-egy alkotócsoport. Így jött létre és mutatkozott be számos helyszínen, többek között Budapesten, az autentikus cigány zenét játszó Baktarom Együttes, a szomolyai street art csoport, a szajlai fórumszínház, és így kezdődött a fonott termékek készítése Bükkszentmártonban, a táskák és kiegészítők tervezése és kivitelezése Sirokban.

Bővebben >>

NCTA

Észak-magyarországi Settlement Hálózat, 2013-2016

A Norvég Civil Támogatási Alap pályázati kiírásán, Közösség és szervezetfejlesztés témakörben nyertes projektünket 2013. október és 2016. április között valósítottuk meg az Észak-magyarországi régió több kistérségét, települését érintve. A 31 hónapos projekt keretében egy Egert és több hátrányos helyzetű kistelepülést magában foglaló, a settlement-típusú közösségi házakat, az azokat működtető civil szervezeteket és közösségeket összefogó hálózatot alakítottunk ki. Egyrészt azokkal a helyi egyesületekkel, közösségekkel dolgoztunk tovább, amelyekkel korábban már megkezdtünk különböző fejlesztő folyamatokat. Másrészt további tíz szervezetet sikerült elérnünk a projekt keretében. A támogatással folytatni tudtuk az érintett falvakban elindított tevékenységeket, a helyi közösségi házak működtetését, az egyesületek további megerősítését, a helyi lakosság megszólítását.

Bővebben >>

SAP

„Menjünk együtt! Felnémeti tanulói hálózat, 2013-2015

A Svájci – Magyar Együttműködési Program Ösztöndíj Alapja által támogatott projektünk szervesen illeszkedett azon tevékenységeink közé, amelyek az egri Béke-telep komplex társadalmi rehabilitációját célozzák. A kétéves program közvetlen céljaként azt fogalmaztuk meg, hogy a Béke-telepen és környékén élő 13-20 év közötti fiatal iskolai lemorzsolódását megelőzzük, továbbtanulásukat, szakmaszerzésüket segítsük, szociális kompetenciáikat bővítsük, és gyarapítsuk a többségi társadalomban való eligazodáshoz szükséges tapasztalataikat. Az ösztöndíjprogramba Eger Felnémet városrészén, elsősorban a Béke-telepen élő gyerekeket, fiatalokat vontunk be; a két év alatt összesen 60 főt. Az ösztöndíjasok havi készpénz ösztöndíjat kaptak, kis létszámú mentori csoportokban tanultak, és különböző szabadidős, kulturális programokon vettek részt.

Bővebben >>

NCTA

„Hét falu – egy hálózat”, 2011-2014

A Kárpátok Alapítvány – Magyarországgal közösen, főpályázóként valósítottuk meg „Hét falu – egy hálózat” Peremhelyzetű falvak összefogása három kistérség határán című projektünket a „Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért” kiemelt EU-s konstrukció keretében (TÁMOP 5.1.3). A pályázat keretében az Egri, a Pétervásárai és a Bélapátfalvai kistérség hét hátrányos helyzetű kistelepülésén indítottunk el fejlesztő tevékenységeket. Olyan szolgáltató közösségi tereket, settlement-típusú közösségi házakat hoztunk létre mind a hét községben, amelyek mindenki számára könnyen elérhető helyszínt, bázist biztosítottak szolgáltatásainknak, programjainknak. Igyekeztük motiválni, aktivizálni, megszervezni a helyi szegény, főként roma közösségeket, egyúttal enyhíteni próbáltuk kirekesztettségüket.

Bővebben >>

SAP

Észak-magyarországi civilek a munkaerőpiaci (re)integrációért, 2012-2014

Főpályázóként, a Kárpátok Alapítvány – Magyarországgal közösen, EU-s forrásból valósítottuk meg közel kétéves programunkat, amely közvetve tizenegy észak-magyarországi kistérséget érintett, a fókuszában viszont az Egerben és környékén élő hátrányos helyzetű, nagyrészt roma emberek és közösségeik álltak. A cél az volt, hogy a tartós munkanélküliek elhelyezkedési esélyeit növeljük, társadalmi kirekesztettségüket enyhítsük. Egyrészt együttműködéseket alakítottunk ki a régió kistelepülésein, hasonló helyzetben lévő közösségekkel dolgozó civilekkel. Másrészt folyamatos szolgáltatásokat, képzéseket biztosítottunk egri és környékbeli hátrányos helyzetű, munkanélküli emberek számára. A projekt támogatásával hoztuk létre a Felnémeti Közösségi Házat, ahol összpontosítani és bővíteni tudtuk tevékenységeinket, szolgáltatásainkat.

Bővebben >>