„Együtt, közöset.” Interkulturális kapcsolatépítés hat kistelepülésen


 


Célok, megfontolások  

Az "Együtt, közöset" projekt célja az volt, hogy a Szomolyai Magyar Roma Egyesülettel közösen - a helyi kulturális értékek fejlesztése és felmutatása érdekében - olyan kulturális eseményeket valósítsunk meg, amelyek alkalmat adnak a roma és nem roma csoportok közötti párbeszédre, az interkulturális kommunikációra. Szakmai tevékenységünk a helyi roma civil szervezetek fejlesztését célozta, illetve a settlementházak működésén alapult. Az volt az elgondolásunk, hogy a helyi egyesületek - hagyományaikra, saját ötleteikre építve - településükön szervezzenek  meg és koordináljanak egy-egy alkotócsoport. Hat kistelepülésen (Bükkszentmárton, Egerbakta, Hevesaranyos, Sirok, Szajla, Szomolya) alakultak ilyen csoportok, amelyek a projekt során - szakemberek vezetésével, folyamatos háttér támogatással  - kitalálták és megvalósították "kulturális termékeiket", amelyekkel több alkalommal a nyilvánosság elé léptek.  

Az érintett falvak lakóinak száma 300 és 1900 fő között változik; a legkisebb Bükkszentmárton, a legnépesebbek Sirok és Szomolya. A cigány népesség becsült aránya Sirokban 15 százalék, a többi teleülésen az arány ennél jóval magasabb, akár 50-60 százalék. A  településeket jól ismerjük, hiszen több éve, folyamatosan jelen vagyunk életükben: közösségi (settlement) házakat hoztunk létre, kapcsolatba kerültünk a mélyszegénységben élő emberek jelentős részével, tanulási és készségfejlesztő képzéseket indítottunk, közösségi programokkal aktivizáltuk a helyi lakosságot; helyi civil szervezeteket hoztunk létre vagy erősítettünk meg; számos eszközzel igyekeztünk bővíteni a helyi (nem csak) szegény és/vagy roma közösség erőforrásait. 

A gazdasági-társadalmi erőforrások hiánya miatt nemcsak a szegénység súlyos probléma ezekben a falvakban, de sok a konfliktus is. A feszültségek olyan társadalmi folyamatokban érhetők tetten, mint az oktatási-nevelési intézmények szegregálódása, az alacsony státuszú lakosság térbeli elkülönülése, kirekesztődése. Ugyanakkor az évek során ezekben a falvakban számos olyan helyi értéket, erőforrást találtunk, amelyek kulturális termékké fejlesztése és értékként való felmutatása csökkentheti a helyi társadalmi konfliktusokat, emeli a hátrányos helyzetű csoportok, különösen a romák elfogadását, presztízsét. Megközelítésünk szerint a "kulturális termékeket" nem kívülről kell behozni ezekre a hátrányos helyzetű településekre, a hangsúlyt a belső kulturális erőforrások fejlesztésére kell helyezni. 

A projekt  két kiemelt célcsoportja:(1) a kulturális termékeket befogadó települések, helyi társadalmak, összesen közel 6000 fő; (2) a kulturális termékeket, alkotásokat létrehozó roma és nem roma emberek közösségei, összesen 60-70 fő.


Tevékenységek, projektelemek 

A projekt kezdeti szakaszában (2016. június), a helyi egyesületek segítségével szerveztük meg mind a hat érintett településen azokat a tájékoztató fórumokat, amelyeken ismertettük a program céljait, kereteit, tervezett tevékenységeit és lehetőségeit (ppt_telepulesi.pdf). A települési szintű tájékoztatókon a megvalósító és együttműködő szervezetek, az alkotócsoportok biztos és potenciális tagjai, illetve Egerbakta és Sirok polgármestere vettek részt. 

A helyi kapcsolatoknak, ismeretségeknek és szervezésnek köszönhetően az alkotócsoportok viszonylag rövid időn belül elkezdtek dolgozni, szorosan együttműködve a helyi civil szervezetekkel: a Szomolyai Magyar Roma Egyesülettel, a Bükkszentmártoni Faluszépítők Egyesületével, az Egerbaktai Kaptár Egyesülettel, a Laskó-forrás Egyesülettel (Hevesaranyos), a Siroki Roma Magyar Egyesülettel és a Tarnagyöngye Egyesülettel (Szajla). A hat községben folyamatosan bővítettük a csoportok, a csoporttagok, illetve közvetve a tágabb közösség erőforrásait. A közös munka során különböző szakemberek, művészek bevonásával segítettük "kulturális termékeik" fejlesztését. Az alkotócsoportok - a vezető szakemberek iránymutatása mellett - maguk találták ki, hogy milyen irányba induljanak el, saját maguk dolgozták ki módszereiket, kulturális termékük létrehozásnak, fejlesztésének lépéseit, eszközeit. A projekt során minden csoport több fázisban, több helyszínen mutatta be "termékét". Minden településen - közösségi-szabadidős programok keretében - az egyes alkotócsoportok sorra bemutatták, hogy hol tartanak, illetve, hogy végül hova jutottak. Aktív részvételükkel szerveztünk és valósítottuk meg rendezvényeket, közösségi programokat - többek között - a Romák Világnapja és a Roma büszkeség napja alkalmából Egerben.   Az alkotócsoportok által létrehozott kulturális alkotások, "termékek" településenként: 

  • Bükkszentmárton: vesszőből font kosarak, tálcák, kaspók, textil-fonással készült lábtörlők, selyemfestéssel készült sálak, kendők, képek.
  • Egerbakta: Baktarom együttes (autentikus cigány zene), 70 műsorszámból álló 2 órás műsor.
  • Hevesaranyos: Amaro Somnakaj táncegyüttes, 1 órás táncműsor és 2 órás cigány táncház vezetése.
  • Sirok: roma motívumok, színvilág felhasználásával szoknyák, blúzok, kendők, táskák, nyakláncok, fülbevalók.
  • Szajla: Titok c. közösségi színházi produkció.
  • Szomolya: Phralenca együttes, 30 műsorszámból álló 1 órás műsor. Street Art csoport, 22 db közösségi installáció.

A projekt során 37 kulturális programra és interaktív foglalkozásra került sor, amelyeken összességében több száz roma és nem roma ember találkozott. 

További videók a projekt történéseiről, az alkotócsoportok munkájáról.  


 


Projektadatok

Projekt címe, száma: "Együtt, közöset." Interkulturális kapcsolatépítés hat kistelepülésen - HU07-02225-B2-2016

Megvalósítók: Szegényeket Támogató Alap Egri Alapítványa (főpályázó), Szomolyai Magyar Roma Egyesület (partner).

Együttműködő szervezetek: Bükkszentmártoni Faluszépítők Egyesülete (Bükkszentmárton), Egerbaktai Kaptár Egyesület (Egerbakta), Laskó-forrás Egyesület (Hevesaranyos), Siroki Roma Magyar Egyesület (Sirok), Tarnagyöngye Egyesület (Szajla).

Projekt időtartama: 2016.05.01. - 2017.04.30.

A projekt összköltsége: 62 906 935 Ft

A támogatás összege: 56 552 365 Ft

A projekt támogatója: EGT Alap és Norvég Alap


 

Romade logó

Kézműves termékek azoktól, akikkel dolgozunk. Vásárlásával őket és egyesületeiket támogatja.

tovább
Szeta vendégház logó

Szálláslehetőség 15 férőhelyes családi házban. Ha nálunk száll meg, hátrányos helyzetű gyerekek tanulását támogatja.

tovább
Szeta logó

Támogasson minket! Egyszeri vagy rendszeres, egyszerű bankkártyás támogatás. Köszönjük!

tovább
CKA logó EEA Norway logó EEA logó EMOP logó Hétfalu logó Svájci hozzájárulás logó