+36 36 431 008 szetaeger@szetaeger.hu

„Gyere velünk!” Felnémeti tanulói hálózat, 2018-2022

Ötödik éve működő programunk elsődleges célja, hogy az egri (felnémeti) Béke-telepen élő 0-8 éves gyerekek készségeit, képességeit fejlesszük, ismereteiket és a világban való tájékozottságukat bővítsük, ezáltal stabil alapokra helyezzük az iskolakezdéshez szükséges alapkészségeiket, illetve megerősítsük, támogassuk a kisiskolás tanulókat.

„Gyere velünk!” Felnémeti tanulói hálózat, 2018-2022

Hosszú idő óta tapasztaljuk, hogy a gyerekek rendszertelenül járnak óvodába, mert a szülők számára sok anyagi, közlekedési akadályt jelent az oda- és visszakísérés. A hiányzások, a szülők hiányos ismeretei és a szegényes, szűk lakás miatt a gyerekek fejlődése és tájékozottsága elmarad az életkori szinttől, ezért az iskolai feladatok teljesítése nem megfelelő. Ezeknek a gyerekeknek elsősorban arra van szükségük, hogy hátrányaikat behozzák, különböző képességeik az életkori szintet elérjék. A kisgyerekek számára megfelelő szabad mozgásteret kell biztosítani a fejlődéshez. Ezt a lehetőséget kínáljuk fel a gyerekeknek (és szüleiknek) csoportos foglalkozás keretében. Ennek hatásaként a nagy- és kismozgások begyakorolódnak, és erre biztonságosan építhető a következő életszakasz fejlődése, valamint megelőzhető a különböző tanulási problémák kialakulása. A program megvalósításában szociálpolitikus, szociálpedagógus, szociális munkás, óvodapedagógus, pedagógus szakemberek vettek, illetve vesznek részt.

A program keretében hetente négy alkalommal tartunk foglalkozásokat 0-8 év közötti gyerekek számára, szombatonként pedig játszóházzal várjuk a gyerekeket. Havonta egyszer tartunk szülői klubot, ahol a gyerekekről és még sok minden másról beszélgetünk a szülőkkel, alkalmanként különböző szakembereket is meghívva. Fontos, de nem könnyű eleme programunknak a szakmaközi egyeztetés, elsősorban az óvodapedagógusokkal, valamint egyéb szakemberekkel. Nyáron háromnapos családi táborokat szerveztünk, 2022 nyarán Balatonszemesre utaztunk a szülőkkel és a gyerekekkel.

„Gyere velünk!” Felnémeti tanulói hálózat, 2018-2022

A programok során újabb és újabb tapasztalatokat és ismereteket szereztünk a kisgyerekek képességgondozása terén, és egyre jobban beleláttunk az érintett intézmények tevékenységébe, ezáltal jobban érzékeljük a kulturális, lakhatási és jövedelmi szegénységben élő gyerekek társadalmi kitaszítottságát. Programunkban az egri Béke-telepen élő családok közül azok vesznek részt, amelyek a legszegényebbek, a legkiszolgáltatottabb helyzetben élnek. A foglalkozásokon való részvételt nagy mértékben motiválja, hogy nálunk a gyerekek minden alkalommal étkezést és édességet vagy gyümölcsöt kapnak. Ebben a helyzetben a gyerekekkel kapcsolatos jövő közös kialakítása nem releváns. Legfontosabb következtetésünk, hogy a programunknak elsősorban a szülőt, másodsorban a gyermekintézmények hiányosságait kell pótolnia.

A program 2018. május 15-én kezdődött, és – négy pályázati ciklusban – 2022. december 31-ig tart.

Támogató: Kárpátok Alapítvány – Magyarország
Támogatás összege: 14,9 millió Ft (összesen, négy ciklusban)

<< Vissza a projektjeinkre