+36 36 431 008 szetaeger@szetaeger.hu

SZETA EGRI ALAPÍTVÁNYA

Felhívás gyakornoki programban való részvételre

A SZETA Egri Alapítványa gyakornoki programot hirdet felsőfokú tanulmányokat (FSZK, BA, MA bármely szakon) folytató hallgatók részére. A gyakornoki program ideje: 2018. október – 2019. június.

A gyakornokok feladata: A „Menjünk együtt! Felnémeti tanulói hálózat 5. c. programban részt vevő hátrányos helyzetű, telepi körülmények között élő, 4-16 éves gyerekek készségeinek fejlesztése, iskolai tanulásának támogatása, szabadidős programjaik szervezése, megvalósítása, digitális írástudásuk bővítése, foglalkozások vezetése általában hétköznaponként 16-18 óra között; az Alapítvány egyéb tevékenységeiben való részvétel.

A gyakornokok ismereteket és tapasztalatokat szerezhetnek: a térbeli-társadalmi kirekesztettség folyamatairól; a társadalmi egyenlőtlenségek konkrét formáiról; a szegregációról és annak hatásairól; az egyéni, csoportos és közösségi szociális munkáról; a közösségszervezésről; egy civil szervezet működéséről; közösségi és differenciált tanulási módszerekről; a roma nemzetiség mindennapos életéről, kultúrájáról; és főként saját magukról.

A gyakornoki munka általában heti 8-10 órát igényel, ezen túl havi egy alkalommal esetmegbeszélő csoportban kell részt venni. A gyakornokok díjazása teljesítménytől függően havi nettó 20 000-25 000 Ft. Jelentkezni lehet 2018. október 13-ig a szetaeger@szetaeger.hu  címen max. egyoldalas motivációs levéllel.