+36 36 431 008 szetaeger@szetaeger.hu

„Együtt, közöset.” Interkulturális kapcsolatépítés hat kistelepülésen, 2016-2017

Az „Együtt, közöset” projekt átfogó célja az volt, hogy olyan kulturális eseményeket valósítsunk meg, illetve „kulturális termékeket” hozzunk létre, amelyek alkalmat adnak a cigány és a nem cigány emberek közötti párbeszédre, az interkulturális kommunikációra. Szakmai tevékenységünk az Alapítványunkkal évek óta kapcsolatban lévő, helyi, főként roma civil szervezetek fejlesztését célozta, és – egy korábbi program keretében létrehozott – settlement-típusú közösségi házakra épült, amelyek minden bevont községben működtek. Az alkotócsoportok minden helyszínen szakmai vezetéssel és folyamatos háttértámogatással dolgoztak, és a projekt végére megvalósították, illetve létrehozták azt a „kulturális terméket”, amelyet a projekt kezdetén kitaláltak, megálmodtak. A projekt lehetőséget adott a bevont szervezetek megerősítésére, a „kulturális termékek” létrehozásához szükséges felszerelések, eszközök megvásárlására, valamint arra, hogy megszólítsuk a szélesebb nyilvánosságot, és találkozási alkalmakat teremtsünk a roma és a nem roma emberek számára. Számos rendezvényt szerveztünk a hat településen és Egerben, illetve több helyi eseményen is megjelentünk.

A helyi beágyazottságnak köszönhetően az alkotócsoportok rövid időn belül elkezdtek dolgozni, szorosan együttműködve a helyi civil szervezetekkel: a Szomolyai Magyar Roma Egyesülettel, a Bükkszentmártoni Faluszépítők Egyesületével, az Egerbaktai Kaptár Egyesülettel, a Laskó-forrás Egyesülettel (Hevesaranyos), a Siroki Roma Magyar Egyesülettel és a Tarnagyöngye Egyesülettel (Szajla). Mind a hat községben folyamatosan bővítettük a csoportok, a csoporttagok, illetve közvetve a tágabb közösség erőforrásait. A közös munka során különböző szakemberek, művészek bevonásával segítettük a „kulturális termékek” fejlesztését, de az alkotócsoportok saját maguk találták ki, hogy milyen irányba induljanak el, maguk dolgozták ki módszereiket, kulturális termékük létrehozásnak, fejlesztésének lépéseit, eszközeit. A „termékek” értékesítéséből később bevétele is származott a csoportoknak, illetve az egyesületeknek.

A projekt során minden csoport több fázisban, mind a hat helyszínen bemutatta „termékét”, megszólítva a szélesebb nyilvánosságot, a települések teljes lakosságát. Az alkotócsoportok aktív részvételével valósítottunk meg több rendezvényt, közösségi programot, többek között a Romák Világnapja és a Roma Büszkeség Napja alkalmából Egerben. A projekt során összesen 37 kulturális programra és interaktív foglalkozásra került sor, amelyeken összességében több száz roma és nem roma ember találkozott.

Roma Világnap – Kosárfonással várták az érdeklődőket | TV Eger – Eger Városi Televízió
Együtt közöset Romák Világnapja a Kepes Intézetben – YouTube

A projekt 2016. május 1. és 2017. április 30. között valósult meg.

Támogató: EGT Alap és Norvég Alap

Támogatás összege: 56,55 millió Ft

<< Vissza a projektjeinkre