+36 36 431 008 szetaeger@szetaeger.hu

Egyeztessük jogainkat! Párbeszéd kezdeményezése öt településen

Hosszú idő óta foglalkozunk a telepi körülmények között élő gyerekek tanulássegítésével, iskolai előmenetelük intenzív támogatásával, így számos tapasztalatunk van az iskolai működésmódokról, gyakorlatokról, ezért projektünk fókuszában ez a terület áll.  A program keretében részletesen vizsgáljuk ezeket a gyakorlatokat és viszonyokat: elemezzük a kiválasztott iskolák nyilvános dokumentumait, öt településen készítünk három-három fókuszcsoportos interjút szülőkkel, egy helyszínen havonta egyszer beszélgetünk ezekről a kérdésekről gyerekekkel, és az érintett iskolák pedagógusaival is igyekszünk interjúkat készíteni. Az eredmények, tapasztalatok alapján olyan képzéseket és tanácsadást tartunk a szülőknek és a fiataloknak, amelyek megismertetik velük a releváns EU-s értékeket, a vonatkozó hazai jogokat, és felkészítik őket a konfliktushelyzetek kezelésére, a jogsérelmek felismerésére és a megfelelő érdekérvényesítésre.

Várakozásunk  szerint ezekkel a tevékenységekkel egyrészt erősítjük a hátrányos helyzetű csoportok jogtudatosságát, másrészt javítani tudjuk az iskolák, a pedagógusok és a hátrányos helyzetű, főként roma gyerekek és szülők közötti viszonyokat, ami pedig nagymértékben meghatározza a gyerekek iskolai sikerességét. Alapítványunk mind korábban, mind a projektidőszakban igyekszik fellépni az iskolai jogsértésekkel szemben, ezzel egyidejűleg az iskolákkal való viszonyok, együttműködések javítása is célunk, amit az Egyeztessük jogainkat! programunk is segít.

Programunk közvetlen, rövid távú céljai:

  • a roma gyerekek, fiatalok megismerjék az EU-s értékeket és jogokat;
  • az alacsony iskolai végzettségű, roma szülők felismerjék a jogsértéseket, megismerjék, alkalmazzák a jogérvényesítés, jogorvoslás formális lehetőségeit, és megfelelően tudjanak fellépni az iskola és más intézmények fölényével szemben;
  • feltárjuk az iskolák releváns, problémás működési gyakorlatait, az informális szelekció eszközeit, illetve bemutassuk a jó gyakorlatokat is;
  • felhívjuk a figyelmet a cigány fiatalokra is érvényes elvek és jogok érvényesülésének hiányaira, sérüléseire, amelyek konzerválják hátrányaikat, akadályozzák társadalmi mobilitásukat.

A projekt első időszakában helyzetfeltáró kutatást végzünk. Ennek keretében egy városi szegregátumban és négy hátrányos helyzetű kistelepülésen élő szülők körében készítünk fókuszcsoportos interjúkat, illetve egy gyerekközösséggel hat alkalommal beszélünk az iskolai tapasztalatokról. Elemezzük az érintett iskolák releváns dokumentumait (házirend, szervezeti és működési szabályzat, pedagógiai program), valamint igyekszünk megkérdezni a pedagógusokat is.

A második szakaszban a helyzetfeltárásra alapozva olyan többalkalmas képzéseket (interaktív módszerkekkel, esetfeldolgozásokkal) és rendszeres tanácsadást szervezünk az érintett szülők és felső tagozatos tanulók számára, amelyek egyrészt bemutatják a kapcsolódó EU-s értékek, jogok természetét és gyakorlati jelentőségét, másrészt felkészítik a résztvevőket a jogsérelmek felismerésére és az érdeképviseletre.

A projekt 2023. július 1. és 2024. augusztus 31. között valósul meg.

Támogató: Közös Értékeink Program

Támogatás összege: 7,6 millió Ft