+36 36 431 008 szetaeger@szetaeger.hu

„Rossz időben, jó helyen”, 2019-2022

A program – pályázati anyagban megfogalmazott – célja, hogy a telepi körülmények között élő gyerekek és fiatalok iskolai előrehaladását segítse, megelőzze az általános iskolából való lemorzsolódást, a deviáns csoportokhoz csapódást, a bűncselekménybe sodródást és az áldozattá válást. Igyekszünk biztosítani a gyerekek és fiatalok bikulturális (kettős) szocializációját, vagyis azt, hogy a roma kultúra mellett a többségi társadalom kultúrájában, szabályrendszerében is jól tudjanak közlekedni, eligazodni.

A program keretében, settlement- típusú közösségi házunkban tanodai foglalkozásokat tartottunk minden hétköznap délután, magántanulói közösséget, alkotócsoportot és klubot működtettünk. Az alkotócsoportok fontos tanulsága, hogy az iskolai sikertelenségből eredő negatív énkép oldódik, miközben a különböző szakmákhoz szükséges készségek is erősödnek. Szabadidős-kulturális programként nyári táborokat, közösségi alkotó napokat és kirándulásokat szerveztünk. Összességében 50-60 gyereket és fiatalt értünk el mindkét projektben; igyekeztünk motiválni őket, és segíteni tanulásukat, iskolai előmenetelüket, továbbtanulásukat, szakmaszerzésüket. Az érintett szülők bevonásával olyan „kapuőr” csoportot hoztunk létre, amely visszajelzést ad a telepen élők számára a nem elfogadható viselkedésekről, magatartásokról.

Tapasztalataink szerint a program tevékenységeire nagy szükség van. A Béke-telepen az utóbbi 5-6 évben a családok egy része rendkívüli nyomorba süllyedt, még a közmunkák sem érhetők el számukra, mentális állapotuk, munkavégző készségeik, képességeik folyamatosan leépülnek. Küzdenek a mindennapos megélhetéssel, miközben gyerekeik óvodáztatására, iskoláztatására, ruháztatásra, felügyeletére, vagyis a gyerekek nevelésére-gondozására már nincsenek erőforrásaik. A felnőttek gyakran keverednek szabálysértésekbe, bűncselekményekbe, a gyerekek verekedésbe, garázdaságba, kábítószerezésbe. Kimaradnak az iskolából, nem tanulnak tovább. (A családok egy másik része bezárkózik, ugyanakkor vannak olyanok is, akik szeretnének tenni a negatív környezeti és közösségi folyamatok ellen.)

Ugyanakkor, ahogy pályázatunkban megfogalmaztuk, a szülők egy részének konkrét szükséglete, hogy gyerekeik tanulását segítsük, mivel alacsony iskolai végzettségük miatt még a tankönyvek szövegét sem értik, lakásaikban hely sincs a tanulásra. Megszaporodott az évismétlők, lemorzsolódók száma. Szabadidős programokat nem tudnak megfizetni, gyerekeik kimaradnak az osztálykirándulásokból, az erdei táborokból, de még a kötelező úszásoktatásból is. Fontos tapasztalatunk, hogy sok szülő támogatja gyerekeinek részvételét programjainkon, számon tarja azokat, és önkéntesként segít azok megszervezésében. Szeretik foglalkozásainkat, mert gyerekeik védett helyen tartózkodnak, nem az utcán, veszélyeknek kitéve.

A program két pályázati ciklusban, 2019. március 1. és 2020. október 31., valamint 2021. január 1. és 2022. augusztus 31. között valósult meg.

 Támogató: Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács
Támogatás összege: 36,9 millió Ft (összesen, két ciklusban)

<< Vissza a projektjeinkre