+36 36 431 008 szetaeger@szetaeger.hu

„Menjünk együtt” Felnémeti tanulói hálózat, 2019-2021

A kétszer egyéves projekt alapvető célja az volt, hogy korábban megkezdett tevékenységeinket megfelelő minőségben tudjuk folytatni. Az OSF támogatása lehetőséget adott a korábban kidolgozott és megvalósított, mentori rendszerre, mentori csoportokra épülő ösztöndíjprogramunk folytatására. Ennek keretében roma gyerekeket és fiatalokat értünk el komplex eszközökkel; folyamatos segítséget nyújtottunk a tanulásban, fejlesztettük szociális kompetenciáikat, erősítettük bikulturális szocializációjukat.

Programunk egyik pillére a mentori rendszer volt, miszerint a gyerekek négy kis létszámú csoportba, egy-egy mentorhoz tartoztak. A mentorok kísérték figyelemmel a gyerekek egyéni szükségleteit, figyelték az e-naplót, tartották a kapcsolatot a szülőkkel, de az iskolai előrehaladás biztosítása (házi feladat elkészítése, ismétlés, gyakorlás) mellett számos más dologra kellett figyelnünk és reagálniuk. A mentorok fontos szerepet töltöttek be a gyerekek életében, naprakész információkat tudtak szerezni a tanulók iskolai teljesítményéről, viselkedéséről, erős és gyenge pontjairól, illetve az iskolához való viszonyulásukról. Ezeket egyrészt megbeszélték a gyerekekkel, így rögtön reagálni tudtak a problémákra, másrészt a szülőket is informálták. Tapasztalataink szerint a gyerekek ezt nem tartották terhesnek, sőt jól esett nekik a személyes odafigyelés.

A programban résztvevő tanulók kis összegű havi ösztöndíjban részesültek. A programba való belépéskor a gyerekekkel (szüleikkel) tanulói támogatási szerződés kötöttünk, amelyben az ösztöndíj kifizetésének feltételei szerepeltek. A későbbiek során ez a szerződés fontos szerepet kapott a tanulók fejlődésében is, mivel kölcsönös hivatkozási alapként szolgált a teljesítményértékelések, illetve a havi ösztöndíjak kifizetése során: a szerződésben vállaltakat teljesen, félig, vagy egyáltalán nem teljesítették. Ez a módszer hozzájárult reális önértékelésük és kritikai gondolkodásuk fejlődéséhez is.

A hetente egy alkalommal szervezett szülői csoportban 8-12 fiatal szülő (többnyire a bevont gyerekek szülei) vett részt rendszeresen. A csoportban kávéztunk, teáztunk, beszélgettünk, miközben informális, motiváló, támogató közeget igyekeztünk teremteni a szülők számára.

A két pályázati ciklusban 20-20 gyerek, fiatal elérését, bevonását tűztük ki célul. A második megvalósítási időszakban, 2020. szeptember és 2021. augusztus között 26 fő vett részt rendszeresen a programban, akik közül tizenhárman az előző évben is ösztöndíjasok voltak. A gyerekek többsége a Béke-telepi közösséghez tartozik, de bekapcsolódtak a programba a környező falvakban (Hevesaranyos, Szomolya, Egerbakta) élő iskolások is.

Szomorú tapasztalat a Covid-19 járvány, amely a programok megvalósítását számunkra is nagymértékben akadályozta, illetve radikálisan átalakította. Meg kellett változtatnunk a mentori csoportok struktúráját, meg kellett oldani a digitális oktatással kapcsolatos feladatokat, szűkíteni kellett a személyes kapcsolatokat, miközben erre volt a legnagyobb igény. Pályázati beszámolónkban írtuk, hogy 2021. március elejétől, az újabb iskolabezárások után, illetve a távolléti oktatásra való átállás után mindent át kellett alakítanunk. Tudtuk, hogy több családban még mobil telefon sincs, nemhogy internet, fel kellett tehát vállalnunk a „digitális oktatás” feladatait. Az elmúlt tanév tapasztalatai alapján nem engedtük, hogy a gyerekek papíralapon kapják meg hetente a feladatokat, hanem minden gyereket bekapcsoltunk a digitális rendszerbe. A gyerekek többségénél ennek feltételeit is nekünk kellett megteremteni, illetve megszervezni. Az iskolába való visszatérés után és a nyári szünetben is, ismét délutáni foglalkozásokon  találkoztunk a gyerekekkel minden hétköznap. A tanév végéig a tanulás állt a középpontban, nyáron az élményszerzés, a szociális és bikulturális tapasztalatgyűjtés, az új készségek kialakítása, bővítése, valamint a megbukott tanulók felkészítése pótvizsgára.

 A program két pályázati ciklusban, 2019. október 1. és 2021. augusztus 31. között valósult meg.

Támogató: Open Society Foundations
Támogatás összege: 40 200 USD (összesen, két ciklusban)

<< Vissza a projektjeinkre