+36 36 431 008 szetaeger@szetaeger.hu

„Menjünk együtt! Felnémeti tanulói hálózat, 2013-2015

Régóta követett célkitűzésünk, hogy csökkentsük az egri Béke-telepen élő fiatalok körében a szegénység, a munkanélküliség, a képzetlenség újratermelődését. Az ösztöndíjprogram keretében 2013 és 2015 között, két éven keresztül lehetőségünk nyílt arra, hogy a korábban elindított társadalmi rehabilitációs folyamatot intenzíven folytassuk. Konkrét célunk volt, hogy a telepen élő serdülők és családjaik számára nyújtott szolgáltatásokkal megállítsuk az iskolai lemorzsolódást, az iskoláskorú gyerekeket, fiatalokat benntartsuk, illetve (újra) beléptessük a közoktatás rendszerébe(n); a fiatalok szakmát szerezzenek, miközben tanulási készségeik, szociális kompetenciáik javulnak, erősödnek.

Az ösztöndíjprogram közvetlen célcsoportjába azok a gyerekek és fiatalok tartoztak, akiknek többsége szegregált általános iskolába, illetve szakiskolába járt, esetleg magántanuló volt. De a program során intenzív kapcsolatot alakítottunk ki a bevont tanulók szüleivel, tanáraival és kortársaival is, programjaink, szolgáltatásaink egy része őket is célozta.

Az ösztöndíjas tanulók szüleivel megállapodást kötöttünk a célokról, a kölcsönös vállalásokról, és egyéni fejlesztési terveket készítettünk a kiindulási állapotról és a szükséges lépésekről, feladatokról. Az egyéni fejlesztési tervvel és szülői megállapodással rendelkező tanulók számára biztosítottunk havi készpénz ösztöndíjat.

Az évi 30 ösztöndíjast kis létszámú, életkor szerinti mentori csoportokba osztottuk be. Ezek a csoportok jelentették a program működésének alapjait. A mentorok folyamatosan, napi rendszerességgel követték és segítették a gyerekek előrehaladását, motiválták őket. A csoportok a mentorok vezetésével készítették el saját heti és a havi programterveiket, illetve közösen tanultak, gyakoroltak, és vettek részt olyan programokon, foglalkozásokon, amelyek kifejezett célja volt a szociális kompetenciák erősítése. A heti csoporttalálkozókon a gyerekek beszámoltak a velük történtekről, megbeszélték felmerülő problémáikat, teendőiket, megnézték az e-naplókat, az iskolai ellenőrzőket. A mentori foglalkozásokat különórák egészítették ki, amelyek a tehetséggondozást vagy a felzárkóztatást szolgálták.

Minden pénteken megszerveztük népszerű „Péntek Esti Party” közösségi programunkat, amelyre meghívtuk az ösztöndíjasok testvéreit, barátait is. Az esti szórakozás tematikáját a fiatalok állították össze; gyakoriak voltak a csocsó, billiárd, ping-pong bajnokságok, a filmnézés, a társasjátékok, és persze a zene, a tánc. A szülőket és más családtogokat havonta egyszer családi napra invitáltuk.

A mentori csoportok hétvégéken külső programokat szerveztek maguknak, „felfedezték” a várost, többek között moziban, színházban, múzeumban, cukrászdában, strandon voltak. A projekt keretében jártunk Budapesten, Debrecenben, Sárospatakon, Romániában, Lengyelországban és Szlovákiában is.

A projektnek voltak fontos eredményei: többen sikeresen befejezték az általános iskolát, és továbbtanultak; tizenketten szakmát kezdtek tanulni, négyen már szakmát szereztek, szintén tizenkét diák érettségit adó középiskolai osztályban kezdett tanulni; 2014-2015-ben négyen leérettségiztek. Emellett az tapasztaltuk, hogy a gyerekek és a szülők körében presztízst jelent az ösztöndíjas státusz, és talán nőtt a tanulás, sőt az érettségi megszerzése iránti igény, motiváció.

A projekt 2013. március 1. és 2015. április 30. között valósult meg.

A projekt zárófüzete itt olvasható

Támogató: Svájci–Magyar Együttműködési Program Ösztöndíj Alap

Támogatás összege: 14,36 millió Ft.

<< Vissza a projektjeinkre