"Menjünk együtt!" Felnémeti tanulói hálózat


 (TV Eger)


Célok és célcsoport 

Átfogó, régóta követett célkitűzésünk, hogy csökkentsük az egri Béke-telepen élő fiatalok körében a szegénység, a munkanélküliség, a képzetlenség újratermelődését. Az ösztöndíjprogram keretében 2013 és 2015 között, két éven keresztül lehetőségünk nyílt arra, hogy a korábban elindított társadalmi rehabilitációs folyamatot intenzíven folytassuk. Elsődleges célunk volt, hogy a telepen élő serdülők és családjaik számára nyújtott szolgáltatásokkal megállítsuk az iskolai lemorzsolódást, az iskoláskorú gyerekeket, fiatalokat benntartsuk, illetve (újra) beléptessük a közoktatás rendszerébe(n); a fiatalok szakmát szerezzenek, miközben személyiségük, tanulási készségeik, szociális kompetenciáik javulnak, erősödnek.  

A program helyszínén, Eger város tradicionális cigánytelepén és a telephez kapcsolódó utcában a gyerekek, fiatalok túlnyomó többsége marginalizált helyzetű. Az ösztöndíjprogram közvetlen célcsoportjába a serdülők tartoztak (13-18, ill. 20 évesek). Ezek a roma gyerekek (néhány kivétellel) szegregált általános iskolába, illetve szakiskolába jártak, járnak. Közülük többen magántanulók. Helyzetüket meghatározza társadalmi, családi hátterük. A szakiskolai tanulóknál gyakori a lemorzsolódás, a magántanulói státusz. A gyerekek csak kisebb hányada tanul integrált iskolai környezetben. Nagyobb részük az Arany János Általános és Szakiskolában, illetve annak tagintézményében, a Móra Ferenc Általános Iskolában kezdte, kezdi meg tanulmányait, ami jelentősen csökkenti, szinte lenullázza esélyeiket a továbbtanulásra, a megfelelő végzettségre, képzettségre. "Serdülőkori viselkedési problémákra" hivatkozva a telepi cigány gyerekek közül 6-7. osztályos korban többeket „átirányítanak” ebbe a két szegregált intézménybe. Az Arány János iskolában a kompetenciamérések eredményei (6. és 8. osztály) mind matematikából, mind szövegértésből 100-200 ponttal maradnak el az országos átlagoktól. 

A Béke-telepen és környékén élő gyerekek és fiatalok közül a kétéves ösztöndíj program összesen 60 főt érintett (az első évben 30 főt, a második évben szintén 30 főt), így összességében a célcsoport 60 százalékát értük el. Az ösztöndíjprogramon keresztül intenzív kapcsolatot alakítottunk ki a bevont tanulók szüleivel, tanáraival és kortársaival; programjaink, szolgáltatásaink egy része őket is célozta. A szűk földrajzi területből és a telep működéséből adódóan azt reméltük, hogy a program a telep egészére kedvező hatással lesz.


A projekt elemei, tevékenységcsoportjai 

Felmértük a programba bevont tanulók állapotát és szükségleteit. Ennek alapján egyéni fejlesztési tervben rögzítettük az induló állapotot és az elérni kívánt eredményeket, valamint megállapodást kötöttünk az érintett szülőkkel saját és gyerekük vállalásairól, illetve a projekt által vállalt konkrét feladatokról, támogatásokról. 

Fejlesztő tevékenységek széles palettáját nyújtottuk szabadidős programok, tematikus klubok, családi-közösségi rendezvények, tanulmányutak formájában. Folyamatos pályaorientációs és tanulássegítő foglalkozásokat, intenzív (pót)vizsga és felvételi felkészítéséket tartottunk. Az egy-egy mentorhoz tartozó csoportok mindennapjait kiscsoportos, a mentor által szervezett kulturális és szabadidős programok egészítették ki.

Az egyéni fejlesztési tervvel és szülői megállapodással rendelkező tanulók számára havi készpénz ösztöndíjat biztosítottunk. 

A gyerekek, fiatalok folyamatos (napi rendszerességű) "kísérése" a mentorok feladata volt, akik a diákokkal közösen készítették el a heti, havi programtervet, irányították, kontrollálták annak megvalósítását, értékelték az előrehaladást, segítettek a tanulásban, gyakorlásban. A mentorok és az ösztöndíjasok közösen vettek részt a szociális kompetenciát fejlesztő programokon. A mentoroknak hangsúlyos feladata volt, hogy a gyerekeket, fiatalokat motiválják, napi kapcsolatot tartsanak velük, kiesésüket a programból megakadályozzák. 

A szülőket a projekt tervezésekor, majd indulásakor is megkerestük, velük együtt dolgoztuk ki a tanulók előrehaladásának lépéseit, az egymásra épülő vállalásokat, "mérföldköveket". A szülőket igyekeztünk segíteni legkülönbözőbb problémáik kezelésében, megoldásában. A szülőket havonta egyszer invitáltuk családi-közösségi programokra, rendezvényekre.  

Az ösztöndíjprogram működésének keretét a mentori csoportok jelentették. Az egyes csoportokhoz tartozó ösztöndíjasok a hét egy-egy napján találkoztak egymással és mentorukkal alapítványunk közösségi házában (Felnémeti Közösségi Ház), amely a Béke-teleptől tíz perc sétára található. Ezeken a mentori találkozókon a gyerekek, fiatalok beszámoltak a velük történtekről, megbeszélték iskolai, családi, párkapcsolati és egyéb problémáikat, megnézték az e-naplókat és az iskolai ellenőrzőket. Együtt tanultak, házi dolgozatokat készítettek, és közösen játszottak, vagyis indirekt módszerekkel is tanultak. A mentori foglalkozásokat különórák egészítették ki, amelyek a tehetséggondozást vagy a felzárkóztatást szolgálták.

A közösségi házban az ösztöndíjasok minden pénteken „Péntek Esti Party-t” szerveztek, ahová természetesen hivatalosak voltak testvéreik, barátaik, ismerőseik.  Az esti szórakozás tematikáját - kisebb-nagyobb segítséggel - ők állították össze. Gyakoriak voltak a csocsó, billiárd, malom, ping-pong bajnokságok, a filmnézés (pattogatott kukoricával) és a társasjátékok. És persze a sok-sok zene, tánc. 

Hétvégeken a mentori csoportok közös programokat szerveztek: "felfedezték" a várost, új dolgokat, új lehetőségeket próbáltak ki. A legnépszerűbbek közé tartozott a strand (az élményfürdő), a Palacsintavár, a cukrászda, a szalonnasütés, a közös főzés, a McDonald’s. De már otthonosan mozognak színházban, múzeumban, moziban, könyvtárban, nagyvárosokban és különböző intézményekben is. A legnagyobb élményt az jelentette, amikor távolabbra kirándultunk; számukra addig teljesen ismeretlen városokba és országokba jutottunk el. Voltunk Budapesten, Debrecenben, Sárospatakon, Romániában, Lengyelországban és Szlovákiában.Eredmények

A 44 ösztöndíjas közül, akikkel szerződést kötöttünk, 42 esetben jártunk sikerrel, mivel általános vagy középiskolás tanulmányaikat folytatták, folytatják, vagy befejezték, illetve továbbtanultak, tanulnak. Két esetben egyáltalán nem tudtuk kompenzálni a hátrányokat. 

Az első és második ciklusba bekerült ösztöndíjasok (44 fő) közül (2015-ben):

  • iskola tanulmányait befejezte a 10. osztály után: 3 fő; 
  • szakmát szerzett (befejezte a középiskolát), nem tanult tovább: 4 fő; 
  • érettségit szerzett: 1 fő (2014); 
  • általános iskolás: 12 fő, ebből 3 fő nyolcadikos (2 fő érettségit adó középiskolában tanul, tanult tovább); 9 fő hetedikes (3 fő osztályismétlő); 
  • szakmát tanul, tanult: 12 fő; 
  • érettségit adó középiskolai osztályban tanul: 12 fő (közülük 3 fő 2015-ben érettségizett). 

Az eredmények alapján azt reméljük, hogy a Béke-telep zárt közösségében egyre inkább sikerül elfogadtatnunk az érettségi megszerzésének fontosságát, mint követendő mintát. Ezáltal egy nagyon nehéz akadályt küzdhetünk le, hiszen korábban mind a szülők, mind a gyerekek elérhetetlennek tartották ezt, és jellemzően meg sem próbálkoztak ezzel az úttal.  Az iskolai végzettség emelkedésének lehetőségét a program jól szolgálta. Ebben fő szerepet kapott a mentor és az a rendszer, amelyet felépítettünk az ösztöndíjasok köré. A mentorok az ösztöndíjasok "őrangyalai" voltak, akik nemcsak ismereteket adtak át, hanem értékeket és mintákat is közvetítettek.

A projektről, az eredményekről, az ösztöndíjasok és a mentorok véleményéről részletesen írtunk a projekt zárófüzetében

Hosszabb (10 perces) videó az ösztöndíjprogramról (2015).


 


Projektadatok 

Projekt címe, száma: „Menjünk együtt!” – Felnémeti tanulói hálózat - SMÖA-2012-0221

Megvalósító: Szegényeket Támogató Alap Egri Alapítványa

Projekt időtartama: 2013. 03. 01. - 2015. 04 30. (A programot egri cégek támogatásából és saját erőforrásainkból 2015. 07. 30-ig meghosszabbítottuk.)

A projekt összköltsége: 16 341 000 Ft 

A támogatás összege: 14 362 000 Ft 

Önerő: 1.979.000 Ft (gazdasági szervezetek támogatása 260 000 Ft)

A projekt támogatója: Svájci–Magyar Együttműködési Program Ösztöndíj Alap
Romade logó

Kézműves termékek azoktól, akikkel dolgozunk. Vásárlásával őket és egyesületeiket támogatja.

tovább
Szeta vendégház logó

Szálláslehetőség 15 férőhelyes családi házban. Ha nálunk száll meg, hátrányos helyzetű gyerekek tanulását támogatja.

tovább
Szeta logó

Támogasson minket! Egyszeri vagy rendszeres, egyszerű bankkártyás támogatás. Köszönjük!

tovább
CKA logó EEA Norway logó EEA logó EMOP logó Hétfalu logó Svájci hozzájárulás logó