+36 36 431 008 szetaeger@szetaeger.hu

„Kifelé a digitális szakadékból”, 2015-2020

Gyakran tapasztaltuk (tapasztaljuk ma is), hogy a programjainkon résztvevő iskolások digitális írástudása nem megfelelő, illetve az internet nyújtotta lehetőségeket csak nagyon korlátozottan, szűk körűen használják ki, és a számítógépet sem kezelik otthonosan, biztonsággal. Elsősorban ennek a lemaradásnak az enyhítését szolgálták programjaink, amelyeknek célja volt az internet, a web adta lehetőségek megismerése a tanulás, a tananyag, a tájékozódás, az információszerzés terén; a számítógép használatának, magabiztos kezelésének elsajátítása; a tanulmányi eredmények javítása, mindeközben pedig a kreativitás és a szociális kompetenciák fejlesztése, erősítése.

A projektekbe évente 20-30, elsősorban a Béke-telepen és a városrész más utcáiban élő hátrányos helyzetű, roma gyereket, fiatalt vontunk be. A résztvevőket életkoruk szerint mentori csoportokba osztottuk be, egy-egy mentor vezetésével, akik folyamatosan nyomon kísérték a gyerekek tanulási eredményeit, társas kapcsolataik fejlődését, a csoportban való tevékenységüket, a nyolcadikosok esetében a továbbtanulás lehetőségeit is. Eleinte heti egy mentori napot tartottunk, amikor a csoporttagoknak részt kellett venniük a mentor által tartott foglalkozáson, valamint folyamatos volt a tantárgyi korrepetálás, ahhoz kapcsolódva a számítógép és egyéb eszközök használata, a digitális írástudás fejlesztése. Emellett számos külső szabadidős és kulturális programon (mozi, színház, kiállítások), városi sétákon, kirándulásokon vettek részt a mentori csoportok.

Egyre inkább felismerve a súlyos lemaradásokat, a program második évétől fokoztuk a foglalkozások és a tantárgyi korrepetálások intenzitását. Így akinek lehetősége volt, közösségi házunkban minden délután részt vehetett a foglalkozásokon, a naponta tematizált tantárgyi felkészítéseken. Péntekenként pedig „alkotónapokat” tartottunk, ahol a vizualitásé volt a fő szerep.

A projektek segítségével, a digitális írástudás fejlesztésével előre tudunk lépni az iskolai hiányzások csökkentése, a tanulmányi eredmények, az iskolai teljesítmények további javítása, a motivációk megteremtése, erősítése terén. A rendszeresen résztvevők biztonsággal kezdték használni a számítógépet, megtanulták, hogy mennyi mindenben segíthet az internet, a web.

A program utolsó évét meghatározta a Covid-19 járvány, illetve az iskolák bezárása, a „digitális oktatás” bevezetése. A 2020 tavaszán kialakult járványhelyzet felborította az addig bevált programelemeinket, új kihívások elé néztünk, és kezdtük átdolgozni a program struktúráját, a foglalkozások tartalmi elemeit. A „digitális oktatásra” való átállás minden család számára nehéz volt, miközben a gyerekkel való személyes találkozásokat szűkítenünk kellett; egyszerre csak két fővel dolgoztunk, tanultunk, betartva valamelyest a távolságtartás szabályait. Felvettük az iskolákkal a kapcsolatot, ahonnan megkaptuk az érintett diákok hozzáféréseit a Kréta rendszerbe és az iskola által használt Google Tanterem alkalmazáshoz. Így segíteni tudtunk az elérésben, miközben megtanítottuk ezeknek a platformoknak a használatát. Más pályázati forrásokból és adományokból minél több családot, iskolás gyereket igyekeztünk ellátni  tablettel, laptoppal. Programunkat 2020 nyarán kétszer egyhetes táborral zártuk, amelyek tematikáját szintén a digitális írástudás fejlesztése határozta meg (készülve a járvány akkor már várható második hullámára is).

A program öt egymást követő évben, egyéves projektek keretében valósult meg 2015 és 2020 között.

A 2019-es „Digitális Esély” pályázatról és a nyertesek programokról itt olvashat röviden.
Kihirdették a „Digitális Esély 2019” pályázat nyerteseit – SAP Hungary Sajtószoba

Támogató: SAP Hungary Kft., Nemzeti Informatikai és Hírközlési Tanács
Támogatás összege: 4,996 millió Ft (összesen, öt ciklusban)

<< Vissza a projektjeinkre