+36 36 431 008 szetaeger@szetaeger.hu

SZETA EGRI ALAPÍTVÁNYA

Helyzetkép az észak-magyarországi szegény gyerekek iskolai életéről

A kismintás kérdőíves kutatás a szegény családokban élő gyerekek létfeltételeit és iskolai helyzetét mérte fel 2002-ben, hangsúlyozottan a roma és nem roma családok életkörülményeire koncentrálva. Az elemzés bemutatja a gyerekek családi hátterét, környezetét, részéletesen vizsgálja tanulási feltételeiket, körülményeiket, tanulmányi eredményüket, illetve a jövőbeni elképzeléseket, terveket. Farkas Zsuzsanna tanulmánya a Szociológiai Szemlében.