+36 36 431 008 szetaeger@szetaeger.hu

Észak-magyarországi Settlement Hálózat, 2013-2016

A pályázat benyújtásakor tíz olyan helyi, nagyrészt hátrányos helyzetű kistelepülésen működő egyesülettel dolgoztunk együtt, amelyek korábbi, egymásra épülő fejlesztéseink során jöttek létre, vagy kezdtek megerősödni, aktivizálódni a mezőkövesdi, az egri, a pétervásárai és a bélapátfalvai kistérségek (járások) területén: Szomolyai Magyar Roma Egyesület, Béke-telep Rehabilitációjáért Egyesület, Egerbaktai Kaptár Egyesület, Bükkszentmártoni Falu(sz)építők Egyesülete, Laskó-forrás Egyesület, Siroki Roma Magyar Egyesület, Tarnagyöngye Egyesület, Szúcs Községért Egyesület, a terpesi Apró Falvak Egyesület és a sályi Lator Vára Egyesület. A szervezetek, amelyekkel a projekt keretében együttműködési megállapodásokat kötöttünk, különbözőek, de céljaik egy része hasonló: településük, illetve közösségük lehetőségeit keresve, a szegénységben élők, különösen a romák helyzetét igyekeznek javítani.

A projektben kitűzött céljaink és tevékenységeink összetettek voltak. Folytattuk a kistelepüléseken (Szomolya, Sály, Eger – Béke-telep, Egerbakta, Bükkszentmárton, Hevesaranyos, Sirok, Szajla, Szúcs, Terpes) megkezdett közösség- és szervezetfejlesztési tevékenységeinket; biztosítottuk egy korábbi projekt keretében létrehozott settlement-típusú közösségi házaink folyamatos működését, és segítettük a helyi civil szervezetek további erősödését. Összességében a korábban megkezdett folyamatok fenntartását, fejlesztését, újak elindítását, megalapozását, új helyszínek, közösségek bevonását, valamint saját szervezetünk szakmai fejlődését tűztük ki célul.

Többször, elsősorban az egri Béke-telep rehabilitációja és a szomolyai telepfelszámolás során megtapasztaltuk, hogy a kirekesztett, roma közösségek (formális) szervezetei szakmai támogatással jelentős szerepet vállalhatnak az őket érintő helyi szintű integrációs programokban, beavatkozásokban. Ebből kiindulva a projekt során szegénységben, mélyszegénységben élő emberek közösségeit szólítottuk meg, igyekeztünk különböző eszközökkel generálni és folyamatosan segíteni szerveződésüket, érdekképviseletüket. Minden bevont településen sikerült megtartani, aktivizálni, vagy újként létrehozni a civil szervezetek és a helyi közösségek számára bázisul szolgáló settlement-házakat. A közösségi házakban különböző szolgáltatásokat biztosítottunk, programokat, foglalkozásokat szerveztünk.

Megközelítésünk szerint a mélyszegénységben, többdimenziós kirekesztettségben élő emberek és közösségeik aktivizálása, megerősítése elsősorban a társadalmi és kulturális tőke átadását, bővítését jelenti. A beavatkozás során munkatársaink szakmai ismeretei, tapasztalatai szintén bővültek, hiszen minden új fejlesztés új ismeretek megszerzését, a meglévők szélesítését, aktualizálását teszi szükségessé. A komplex folyamat eredményeként a közösségi házakban kialakultak azok a „fejlesztési központok”, amelyeken keresztül egyre több helyi lakost, főként szegénységben élő, roma embert tudtunk elérni, illetve tevékenységeinkbe bevonni.

 A projekt 2013. október 1. és 2016. április 30. között valósult meg.

Támogató: Norvég Civil Támogatási Alap
Támogatás összege: 35,6 millió Ft.

<< Vissza a projektjeinkre