"Észak-magyarországi civilek a munkaerőpiaci (re)integrációért"


(TV Eger)


Célok és tevékenységek 

A közel kétéves (2012-2014) projekt kettős célt szolgált, illetve ennek megfelelően két fő irányt követett:

Egyrészt azt, hogy az Észak-Magyarországi régió számos civil szervezetét megkeresve, nekik együttműködést ajánlva hozzájáruljunk ahhoz, hogy a régió kistelepülésein élő hátrányos helyzetű emberek, közösségek kirekesztettsége, elszigeteltsége oldódjon. Olyan, jellemzően kistelepüléseken működő (vagy csak létező) egyesületekkel kerestük a kapcsolatot, amelyek céljaik szerint hátrányos helyzetű társadalmi csoportokkal foglalkoznak. A szervezetek számára szakmai támogatást nyújtottunk, különböző szolgáltatásokkal, műhelyekkel, információkkal igyekeztünk fejleszteni őket annak érdekében, hogy saját környezetükben hatékonyabban tudjanak részt vállalni a (tartós) munkanélküli, kirekesztett emberek mobilitási esélyeinek javításában, illetve munkaerőpiaci (re)integrációjukban. Célunk volt az is, hogy olyan módszereket, technikákat adjunk át a helyi szervezeteknek, amelyek segítségükre lehetnek a hátrányos helyzetű, nagyrészt cigány emberek közösségi szerveződésének generálásában, megalapozásában. 

Másrészt, nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy intenzíven foglalkozzunk az Egerben, különösen a Béke-telepen és a város másik szegregátumában (Szala) élő, hátrányos helyzetű, roma emberekkel. Számukra komplex, folyamatos szolgáltatásokat nyújtottunk, többek között képzési, kompetencia-fejlesztési és közösségi programokat, klubokat szerveztünk, munkaerőpiaci tanácsadást biztosítottunk, igyekeztünk számukra munkalehetőséget találni, és elindítottuk a papírbrikett gyártást (ami azóta is működik).  

A projekt keretében nyílt lehetőségünk a Felnémeti Közösségi Ház kialakítására, amely azóta is tevékenységeink, szolgáltatásaink, programjaink központja. (A TV Eger tudósítása a közösségi ház megnyitójáról.)

A projekt előkészítő szakaszában részletes helyzetelemzést és szükségletfelmérést készítettünk. Ennek kertében kérdőíves felmérést végeztünk a bevont 11 észak-magyarországi kistérségben működő civil szervezetek, valamint az egri szegregátumokban élő emberek körében. Projektadatok

Projekt címe, száma: "Észak-magyarországi civilek a munkaerőpiaci (re)integrációért" - ÉMOP 3.3.1.-11-2011-0029

Megvalósítók: Szegényeket Támogató Alap Egri Alapítványa (főpályázó), Kárpátok Alapítvány - Magyarország (konzorciumi partner)

Projekt időtartama: 2012.09.15. - 2014.05.15.

Projekt költségvetése: 45 276 674 Ft. 

Támogatási összeg: 42 947 849 Ft.

A projekt támogatója: Új Széchenyi Terv Észak-Magyarországi Operatív Program (ÉMOP 3.3.1)

Romade logó

Kézműves termékek azoktól, akikkel dolgozunk. Vásárlásával őket és egyesületeiket támogatja.

tovább
Szeta vendégház logó

Szálláslehetőség 15 férőhelyes családi házban. Ha nálunk száll meg, hátrányos helyzetű gyerekek tanulását támogatja.

tovább
Szeta logó

Támogasson minket! Egyszeri vagy rendszeres, egyszerű bankkártyás támogatás. Köszönjük!

tovább
CKA logó EEA Norway logó EEA logó EMOP logó Hétfalu logó Svájci hozzájárulás logó